STRUKTURA  S.A.T.
Squad of Assault Team je výhradně český a slovenský tým pro hru Operace Flashpoint v sekci Multiplayer. Je jedním z mnoha squadů, které si vzájemně měří svou zdatnost a znalost OFP.
Členové S.A.T. jsou rozděleny do jednotlivých skupin a hodností podle délky členství a schopností při hře.


Rozdělení :

Hodnost: Potřebná účast na akcích S.A.T. pro dosažení hodnosti:


Vojín 1
Desátník 3
Četař 5
Rotný 7
Rotmistr 10
Praporčík 13
Podporučík 17
Poručík 22
Major 27
Podplukovník 33
Plukovník 40
Generál poručík Zástupce velitele squadu
Armádní generál Velitel squadu

Každý člen se může postupně /na základě prokázaných schopností, délkou členství, apod./ vypracovat z vojína až do skupiny plukovníků. Každý postup člena /nebo i degradaci/ schvaluje armádní generál /návrhy na postup můžou podávat i ostatní členové/. Člen může být degradován za delší neomluvenou neúčast na trénincích, neuposlechnutí rozkazu velitele squadu nebo i z jiných důvodů. Jednotliví členové mají svojí osobní tabulku, kde vedle své přezdívky a hodnosti je i kolonka na evidenci vyznamenání a řádů a také místo na umístění aktivity a ribbonu. Řády a vyznamenání se udělují za nadprůměrnou aktivitu, za získání vynikajícího výsledku v boji při zápasech. Hvězdy za aktivitu se udělují za účast na tréninku a nebo na zápase. Ribbony se přidělují za výsledky v taktice, střelbě apod. Tyto řády, vyznamenání a hvězdy se mohou též odebírat za neomluvenou neúčast při tréninku a za nedostavení se k domluvenému zápasu. Člen může být dočasně suspendován a to buď na vlastní žádost nebo z rozhodnutí vedení squadu. Takovýto člen je pak označen v seznamu jinou barvou.

Příklad:

Přezdívka

Hodnost
             

Řády a
vyznamenání

aktivita

……..

důstojník 
  Vysvětlivky:


      

Hvězda za aktivitu

-Uděluje se za účast na tréninku nebo zápase /za 5 ks hvězd je postup o jednu skupinu výše, max. však do skupiny Důstojníci/

Řád III.stupně

-Uděluje se za velmi dobré výsledky při zápasech
Řád může být odebrán.

Řád II.stupně

-Uděluje se za vynikající výsledky při zápasech
Řád může být odebrán.

Řád 
I.stupně

-Uděluje se za exceletní výsledky při zápasech
Řád může být odebrán.

Vyznamenání S.A.T.

-Uděluje se za celkovou práci /zápasy, trénink, jiná aktivita,/
Toto vyznamenání nemůže být odebráno. 

 


Válečný kříž S.A.T.

Ribbon

Ribbon

Ribbon

Ribbon

Ribbon

Ribbon

Ribbon
sniper

Ribbon
elita

-Nejvyšší vyznamenání pro členy S.A.T.
Toto vyznamenání nemůže být odebráno.

-ocenění za projevenou odvahu v zápase

-ocenění kvalitního bojovníka obrany vlastního území

-ocenění taktického plnění úkolů

-ocenění střelce III. třídy

-ocenění střelce II. třídy

-ocenění střelce I. třídy

-ocenění střelce - sniper


-ocenění elitního bojovníka